Atelye70 | Sample Page
2
page-template-default,page,page-id-2,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-line-through,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Değerli misafirlerimiz ,

Kaptan Hocamızın sevgili dostları,

Kıymetli ailesi,

Sizleri Yıldız Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümümüzün öğretim üyeleri, asistanları, öğrencileri adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

Bugün burada “100 yaşıma kadar yaşayacağım, yapacak daha çok işim var” diyen bir insana sevgimizi, saygımızı sunmak üzere toplandık.

Geriye kalan 23 seneyi bize bıraktı. Bunu nasıl kullanacağımızı mutlaka izleyecek. Ya onun hayalini gerçekleştireceğiz ve herkes için özgür, demokratik, eşitlikçi, adil yaşamlar ve kentler kurmayı başaracağız ya da başaramayacağız… Ya onun planladığı, tasarladığı kentleri kurmayı başaracağız, yaşanabilir mahalleler, herkese sağlıklı konut, erişilebilir parklar, okullar yaratabileceğiz ya da… artık hiç başaramayacağız…

Ömrünü bu hayallere adamış hocamızı uğurlarken, eminim hepimiz onun bazı özelliklerinden söz edeceğiz. Ben şunları paylaşmak isterim:

O, ne kadar uygulamacı ise, bir o kadar da özgür bilimi üretendi. Türkiye planlama tarihinde iz bıraktı.

O, ne kadar evrensel ise, bir o kadar yereldi.

İyi bir öğretmendi, ama her zaman da bir öğrenci olmasını bildi, yeni bilgiyi hep aradı, arattı.

O, ne kadar hırslıysa, bir o kadar da mütevazıydı. Bir Donkişot gibi tek başına mücadele etmesini de sevdi, ama yeri geldi planlama alanında kolektif üretim için mücadele etti. Ne kadar mücadeleci olsa da, zamanı geldi şapkasını alıp gitmeyi bildi.

Ne kadar çabuk sinirlense de, bir o kadar da nüktedandı. Evet bazen kalp kırardı ama onarmasını da bilirdi. Bunu en iyi onun öğrencisi olanlar anlar.

Sevdiği şeyleri yaptı… İnancı için mücadele etti… sonuna kadar…

Geldi… Birçok kişiye değdi… Bazı şeyleri değiştirdi… Bir dönem açtı, kapatmasını da bildi.

Değiştiremeyeceğini bildiklerini (insanları, kurumları, sistemi) ise arkasında bıraktı, dönüp bakmadı, bakmaya değer bulmadı.

Şimdi yeni yerinde geriye kalan hayallerini gerçekleştirmeye gidiyor.

Güle güle sevgili hocamız, mekânın cennet olsun…

Prof. Dr. İclal DİNÇER

 

Prof. Y. Mimar, Plancı Hüseyin Kaptan 1940 yılında Ordu’da doğdu. 1961 yılında İstanbul Teknik Okulu’ndan mimarlık lisans, 1963 yılında ise mimarlık lisansüstü derecelerini aldı. 1961-63 yılları arasında İller Bankası Genel Müdürlüğü İmar Planlama Dairesinde uzman olarak, 1963-70 döneminde Ege Özel Mimarlık Mühendislik Yüksek Okulu ve Ege Üniversitesi’nde asistan ve Öğretim görevlisi olarak görev yaptı. 1970 yılından sonra ise Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak hizmet verdi. 1977 yılında ise profesör unvanı kazandı.

Prof. Kaptan, 1963 yılından bu yana 55 yıl boyunca akademik çalışmalarıyla uygulamaya yönelik planlama çalışmalarını birlikte yürütmüştür. Yaşam pratiğinden edindiği deneyimlerini akademik ortama taşımış, ulusal ve uluslararası düzeyde yüz ellinin üzerinde yayın ve akademik etkinliğe katılmıştır. 1970 yılında üç meslektaşı ile birlikte Atelye70 Planlama ve Tasarım Grubunu kurmuş, 1982’den itibaren grubun yöneticiliğini sürdürmüştür. Prof. Kaptan’ın çalışmaları üç farklı evrede değerlendirilebilir.

  • 1961-70 yıllarını kapsayan ilk dönem, kendisinin ülkenin değişik kültür ve coğrafya koşullarının hâkim olduğu bölgelerde nüfusu 5-15 bin arasında değişen kırsal nitelikli yerleşmelerin araştırma- değerlendirmelerini gerçekleştirdiği ve planlarını hazırladığı dönemi kapsar. Iğdır, Hani, Akçaabat, Babaeski, Kiraz, Karamanlı, Hacırahmanlı, Sarıgöl gibi yerleşmelerde gerçekleştirdiği bu çalışmalarda, yerleşmelerin yöresel doku ve mimari özelliklerini de incelemiş ve sonraki yılların birikimini oluşturmuştur.
  • 1968-72 periyodunu kapsayan ikinci aşama ise Prof. Kaptan’ın mesleki deneyiminde orta ölçekte kentlerin planlaması ve yarışmalar dönemi olarak tanımlanabilir. Bu süre içinde H. Kaptan metropoliten alan planlaması, turizm, rekreasyon alanları planlaması konularında ulusal ve uluslararası planlama ve tasarım yarışmalarına katılmıştır. Trabzon Kenti Planlama Yarışması’nda 1.’lik ödülü, Bandırma Sahil Şeridi Rekreasyon Alanları Planlama Yarışmasında 2.lik ödülü, İzmit Metropoliten Alan Planlama Yarışması’nda 2.lik ödülü, İzmit Metropoliten Alan Planlama Yarışması ile Diyarbakır Üniversite Kampüsü Planlama ve Mimari Tasarım Yarışmasında 4.lük ödülleri, Side-Antalya Tarihi Çevre ve Turizm Planlama Uluslararası Yarışması, Vatan Caddesi Planlama Yarışması ve Hatay Fuar Merkezi Planlama Yarışması’nda 5.lik ödülleri ile Karataş-Adana Sahil Şeridi Rekreasyon Alanları Planlama Yarışması’nda mansiyon ödülü bulunmaktadır.
  • Üçüncü aşamada H.Kaptan gerek akademik, gerekse pratiğe yönelik çalışmalarını İstanbul metropoliten alanında yoğunlaştırmıştır. 1977-83 yılları arasında Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği’nde danışman olarak hizmet vermiş, birliğin uluslararası etkinliklerine, OECD tarafından düzenlenen workshop’lara katılmış, gelişmiş ülkelerin planlama, uygulama deneyimini ülkeye kazandırma yolunda aktif rol üstlenmiştir. Bir yıl Bristol University School of Advenced Urban Studies’de belediyecilik ve yerel planlama modelleri üzerine araştırmalar yapmıştır.

Aynı dönem içinde YTÜ Yerleşme Bilimleri Enstitüsü Genel Sekreteri olarak İstanbul Metropoliten Alanları’ndaki planlama çalışmalarında sorumluluk üstlenmiştir. Planlamada yeni arayışların sürdürüldüğü Tuzla, Darıca, Soğanlık imar planı çalışmaları bu kapsam içinde önemli örneklerdir. Prof. Kaptan’ın sorumluluğunda sürdürülen Şişli-Kağıthane planlaması, Harem-Gebze Koridor Planlaması bu kapsamda ele alınan diğer önemli örneklerdir.

H.Kaptan 1980’lerden itibaren İstanbul’da toplu konut alanlarının planlamasında etkin bir rol üstlenmiş, Batıköy-Sinanoba-Kamiloba, Bahçeşehir, İsotaş, Kiptaş-Başakşehir IV Etap- İkitelli, Zekeriyaköy Uskumruköy, Durusu Park gibi konut alanlarının araştırma, planlama, altyapı sistem analizleri ve mimari projeleri çalışmalarını gerçekleştirmiştir.

H.Kaptan, YTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü başkanlığını üstlendiği 1995-97 döneminde İstanbul’da gerçekleşen Habitat II Konferansı kapsamında Pre-Habitat II Forum of Proffesional and Researcher Seminerinin gerçekleştirilmesinde öncü olmuş, DPT tarafından desteklenen “Tarihi Yarımada Ekonomik – Sosyal – Coğrafi Mekân Tanımlaması” başlıklı araştırma projesinin yürütücülüğünü üstlenmiştir.

2005 yılında, kurmakla görevlendirildiği İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi’nde 2008 yılına kadar çok önemli çalışmalar gerçekleştirmiş, İstanbul’un planlanmasında yeni modellerin hayata geçirilmesi için etkin girişimlerde bulunmuştur. 2009 onaylı 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı’nın analiz çalışmalarının geniş katılımla hazırlanması, metropolün stratejik plan kararlarının oluşturulması, öncelikli dönüşüm alanları için araştırmaların yapılması ve bu alanlar için ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenlenmesini yönetmiştir.