Atelye70 | Harran Üniversite Kenti
1783
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-1783,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-line-through,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

Harran Üniversite Kenti

Ruha Park Proje Alanı, Şanlıurfa – Mardin ana kara yolunda düzenlenmekte olan Üniversite köprülü kavşağından uyum  içinde giriş almaktadır. Gelecekte gerçekleşecek olan Raylı Sistem bağlantısında da bu birliktelik geçerli olacaktır.

Tarihden gelen misyonuyla üniversite – kent ilişkisi ve ülkemizin özellikle cumhuriyet döneminde yaşadığı deneyimler, üniversite –kent bütünlüğünün bilimsel ve kültürel gelişme sürecinde vazgeçilmez olduğunu ortaya koymaktadır. Harran Üniversitesi bu bağlamda değerlendirildiğinde “ıssız”da kalmış talihsiz bir yaşam örneği sergilemektedir. Bu nedenle üniversitenin, sosyal – kültürel ve rekreatif unsurların baskın olduğu bir yaşam alanı ile desteklenmesi düşüncesi önem kazanmaktadır. Ruha Park Projesi, çevresel, toplumsal ve ekonomik sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bu amaca hizmet etmektedir. Ruha Park Projesi, Üniversite ile birlikte, “Kültür ve Rekreasyon” ağırlıklı bir merkez olarak, Üniversite’nin özellikle GAP Bölgesinde var olan etkinliğini artıracağı gibi, Suriye – Irak ve daha da ötesinde Orta – Doğu ülkeleri için bir çekim alanı olma misyonunu güçlendirecektir.

Ruha Park yerleşmesinin planlama konseptini yönlendiren temel pozitif unsur, Harran Üniversitesi’ndeki gibi “su” ögesidir. Bugün yaşayan konumu ile üniversite yerleşkesinde gerçekleştirilmiş olan  su motifleri ve havuz alanları Harran Üniversitesi imajını pozitif anlamda güçlendiren mekanlardır. Şanlıurfa’da hakim olan iklim koşulları da değerlendirildiğinde, Ruha Park içinde düzenlenecek olan “Su – Gölet” alanlarının, yaşam kalitesini olumlu anlamda yükselteceği düşünülmüştür.  Su yüzeyinin mikro-klima değerlerini iyileştireceği düşüncesiyle, çevresinde gelişecek olan rekreatif aktiviteleri güçlendireceği öngörülmüştür. Su alanları ayrıca kürek – sörf gibi sportif aktivitelere de imkan verecek koşulları sağlayabilecektir.

Ruha Park’ın, öncelikle Üniversite ve Şanlıurfa Kenti ile kuracağı sosyo – kültürel ve rekreatif ilişkileri “Su – Gölet” alanları çevresinde planlanmıştır.  “Su” ögesi boyunca “otel, amfitiyatro, kültür merkezi, ticaret  – eğlence kompleksi, yurtlar ve pansiyon alanları, özel orta öğrenim okulu ve konut alanları” organize edilmiştir. Yerleşmenin ortasında ise, havuz hafriyatlarıyla yükseltilmiş, panoramik açıdan çevreye hakim olan bir tepe düzenlenmiştir. Bu tepenin güney yamaçlarında planlanan konut alanları üç yoğunluk aşamasında tasarlanmıştır;

  1. “Göleti – Su”yu ve “Tepe”yi çevreleyen alanlarda, orta yoğunlukta ve manzaraya yönelen teraslı (kademeli) apartman düzeni önerilmiştir.
  1. Kademe Konut Alanları olarak; “Tepe” ve “Göleti” kuşatan orta yoğunluktaki konut alanlarının, doğu ve güneye bakan yamaçlarında, düşük yoğunlukta “atrium evler” planlanmıştır. Atrium evlerin, güneydoğu ve Mezopotamya geleneksel avlulu yerleşmelerinin günümüz Türkiye’sinde ileri teknolojide modern bir yorumu olarak tasarlanması amaçlanmıştır. Bu evler, gelenekselde olduğu gibi farklılıklarına ve gereksinimlerine göre, avlu çevresinde  1-2 katlı konutlar olarak  geliştirilecektir.
  1. Kademe Konut alanları olarak ise; tarım alanlarına açılan sınır alanlarında, çok düşük yoğunlukta, tarımsal işlevlerin de gerçekleşebileceği, çiftlik evleri tasarlanmıştır. Kent yaşamı ile kırsal yaşamı birlikte yaşamak isteyen aileler için uygun bir ortam tasarlanmıştır.
KATEGORİ

Planlama & Kentsel Tasarım

Proje Ortakları

Baran İdil

Tarih

2011

Müşteri

Özel Sektör

Category

Planlama & Kentsel Tasarım