Atelye70 | SBÜ HAYDARPAŞA KAMPÜSÜ
3280
portfolio_page-template-default,single,single-portfolio_page,postid-3280,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4.1,vertical_menu_enabled,menu-animation-line-through,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

SBÜ HAYDARPAŞA KAMPÜSÜ

Tüm alan Kamu mülkiyetinde olmakla birlikte, bu mülkiyetler çeşitli kurumlara aittir. Bu koordine edilebilir ancak parçalı durum, halihazırda bütüncül olmayan fragmanlardan oluşmuş bir yapılı çevreyi beraberinde oluşturmuştur. Söz konusu Kentsel tasarım ile birlikte bu parçalı mülkiyet dokusu bütüncül şekilde ele alınmıştır.

Söz konusu alan çeperlerinde farklı tansiyonlarda ulaşım, yerleşim doğrultu ve öbekleri ile çevrilidir. Bu bir yandan alanın sınırlarını belirgin hale getirirken öte yandan kendi içine sıkışmış bir bölgeye de dönüştürmektedir. Bu durumun en belirgin olduğu satıh, alanın batı cephesinde uzanan TCDD arazisiyle ilişkisinde görünür hale gelmektedir. Söz konusu liman bölgesi alanın deniz ile ilişkisini nerdeyse tamamıyla bloke etmektedir. Tasarım ile birlikte bu satıh boyunca açılım olasılıkları araştırılmıştır.

Külliye alan çevresinde yollar ile sarılmıştır. Bu bir yandan alanı oldukça ulaşılabilir kılarken öte yandan söz konusu ulaşım doğrultuları bariyer niteliği taşımaktadır. Tasarım ile birlikte söz konusu ulaşım doğrultularının nasıl düzenlenebileceği, yol profillerinin hangi metotlarla ve nitelikte tasarlanabileceği araştırılmış, ayrıca hem alan içinde hem de yakın çevre ile yaya ulaşım olanaklarının güçlendirilmesi tasarım önceliklerinden birisi olmuştur.

Alan içinde zamanla yayılan, dezorganize bir yapılaşma ve eklemlenme hali gözlemlenmektedir. Bu plansız ve geçici çözümlerle gelişen yapı karakterleri söz konusu tarihi topografyaya ve yapı stokuna zarar vermektedir. Bu çerçevede, tarihi dokunun tekrar ortaya çıkarılması ve ihtiyaç duyulan yeni programların tüm alan içinde bütüncül bir hiyerarşi ile açık alan ilişkileri gözetilerek yeniden tasarlanması hedeflenmiştir.

Alan içinde bütüncül bir planlama olmadığı için rekreatif, sosyal ve ticari alanlar ortaklaşa ve verimli kullanılacak şekilde tasarlanamamıştır. Tasarım ile birlikte alan içindeki ayrımlar ve sınırlar gözetilerek söz konusu bölgenin kullanım ilişkilerinin güçlendirilmesi ve kentsel tasarım kapsamında yeni yapılacak yapılar ve plan kararları ile mevcut eğitim yapısı kapasitesinin arttırılması hedeflenmiştir.

Proje Ortakları

Yalın Mimarlık - Kivi

Tarih

2018

Müşteri

Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Category

Planlama & Kentsel Tasarım