Atelye70 | Portfolio Categories Yarışmalar
96
archive,tax-portfolio_category,term-yarismalar,term-96,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.4.1,vertical_menu_enabled, vertical_menu_transparency vertical_menu_transparency_on,menu-animation-line-through,side_area_over_content,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive

HALİÇ – ALİBEYKÖY

‘Haliç - Alibeyköy Su Havzası -Terkos Gölü - Karadeniz yeşil omurgası’ İstanbul’u kuzeyden güneye kateden 50 km uzunluğunda önemli nefes koridorlarından biridir. Alibeyköy ve Kağıthane dereleri, Haliç doğal limanına hayat verirken su, toprak ve havanın bir buluşma noktasıdır. Vadiler kamusal mekanların yer aldığı ekolojik bir...

0

Olivelo – İzmir Kent Çeperinde Ekolojik Ortak Yaşam Alanı

Tabiat, kentli için ender karşılaştığı, yabancı olduğu bir ortam. Hiçbiri bir diğerine benzemeyen zeytin ağaçları, sağda solda çeşitli bitkiler, çeşitli ağaçlar, dalların üzerindeki böcekler, yerdeki dal parçaları ve bilmediği hayvan izleri ona başka, ama içinde bulunduğu ortam için sıradan bir durum. Kentlinin yaşadığı çevreyle ilişki...

0

Yenikapı Transfer Noktası

Liman tanımıyla bir değişim alanıdır. Tarihsel olarak Yenikapı tam da bunun kendisidir: iş gücü, mülk, kültür, dil, insan emeğinin malzemeleri ve meyveleri, buradan uzak topraklardan yola çıktı ve dünyanın bilinen en verimli ve zengin bölgelerinden birini beslemek için buraya geldi.  Bugün, ilgili bir dönüşüm dizisi,...

0

Denizli Kirişhane

Tabakhane Bölgesi, geçen yüzyıldan beri Denizli için  üretim endüstrisinin merkezi olmuştur. Geçmişte kent çeperinde kalan bölge, yoğun kentleşme ile birlikte kent merkezinde kalmıştır. Bu nedenle Denizli Belediyesi, Tabakhane’nin kültürel, ticari ve konaklama birimleri ile yaşanılabilir bir  bölgeye dönüşümü için bir süreç başlatmıştır. Master planın amacı:...

0

Kadıköy Kıyı Köşe

Osmanlı yerleşme kültüründen başlayarak, özelikle Cumhuriyet döneminde Batı özleminde yaşam tarzını izleyen Moda, metropoliten alan bütünü içinde kimliğini koruyan ender semtlerden biridir. Moda, coğrafi olduğu kadar sosyal bir yerleşme alt bölgesidir. Kentselleşme sürecinde yaşadığımız kaos içinde metropolü boydan boya kat eden; ulaşım, alt yapı, işlevsel...

0

Malatya Lise Kampüsü

Milli Eğitim Bakanlığı Malatya Kampüsü ’de, Malatya şehrini Kayseri’ye bağlayan yol üzerinde olan Yeşilyurt ilçesinde, yaklaşık 160.000 metrekare arazi üzerinde bulunmaktadır. Verilen emsal ile yaklaşık olarak 120.000 metrekarelik inşaat alanını içermektedir. Yerleşke 10.000 öğrencinin eğitim göreceği, ayrıca 1.000 erkek 1.000 kız öğrencinin yurtlarında barınacağı, bir...

0

Düzce Üniversitesi

Şüphesiz ki; günümüzde yaşayan, tarımsal kimliği ve sınırlı kapasitesiyle, yerleşmeler sistematiğinde edilgen bir mozaik oluşturan Düzce kenti, bölgesel gelişme stratejileri doğrultusunda ve özellikle üniversitenin gelişme perspektifinde Üniversite Kenti Kimliği ile kültürel aktivitelerde etkin bir rol kazanacaktır. Hedeflenen kapasitesiyle ve uzmanlık alanlarıyla Düzce Üniversitesi’nin, yaşayan ekonomik...

0

Maltepe Gülsuyu Cemevi

Maltepe Gülsuyu' nda tasarlanmış Cemevine, şeriatı temsil eden, üzerinde teslim taşı bulunan geniş bir kapıdan girilmektedir. Daha dar, alçak ve eşikli olan tarikat kapısından ibadet alanına geçilmektedir. İbadet mekânı Hakkı ve On iki İmamı imgeleyen ve bir girdap gibi dönerek ışığa (semaya) yükselen yaşam ağacı...

0

Beylikdüzü Cemevi

Beylikdüzü Cemevi projesi, yerelin hafızası, topoğrafyası, yerel yönetimlerin imkânları kadar; cömertlikler, imar planları, stratejiler, sosyolojik ve psikolojik katmanları da kapsayan bir projedir. Projenin ihtiyaca uygun ve özgürce tasarlanması süreci içinde cemevi mimarisine ilişkin, kültürün sabitlenmesi tehlikesi dikkate alınarak, tek tip bir cemevi tanımlamamak istenmiştir. Alevilikte çeşitlilikten...

0

İzmir Evka Transfer Noktası

İzmir’in kuzey kapısı olan Bornova ilçesi, Ege’nin ılıman iklimi, insan ölçeğinde konut alanları, üniversite kenti kimliği ve bu çerçevede gelişen sosyal profili ile ön plana çıkmaktadır. Yerleşme bütününde, Akdeniz ikliminin bir gereği olan açık mekanların, bütüncül bir yeşil ve kamusal alan sistematiği içerisinde sosyal ve...

0